\

 

 

 
 
 

o

Prze

 
 

AWF - od maja 2017 zmiana grafiku !!!!

 

zmiany dot.

- poniedziałku: 20:00 -  pilates

- wtorku: 19:00- Zumba,

20:00 DeepWORK